5-10 km

Två sjöars rundtur

Två sjöars rundtur går förbi både Pyhäjärvi och Elijärvi, och härav kommer ledens namn. Stigen slingrar sig i ekonomiskog och längs skogsvägar, men också Pitkäkallio, ett litet område som ingår i ett skyddsprogram för gamla skogar, ryms med längs leden. Längs leden finns också jättegrytorna vid Kattilakallio. Sommartid kan vandraren ta sig ett dopp vid Valasranta badplats.

Kangenmiekka led

Här, på rundslingan som huvudsakligen ligger i Rusko kommun, kännetecknas terrängen av torra tallåsar och karga klippor. På de torra momarkerna är det lätt att vandra och landskapen är öppna. Värdet av tjocka grusgrunder har uppmärksammats också bland byggare, och särskilt längs ledens västra kant finns stora grustag, där vandraren kan ta sig ett dopp under varma sommardagar.

Pukkipalo rundslinga

Pukkipalo rundslinga är ett av de populäraste avsnitten i hela lednätverket i Kuhankuono. Orsaken är klar – ett av sydvästra Finlands finaste urskogsområden, Pukkipalo urskogsområde, är beläget längs den här leden. Om du vill se skogen så som den utvecklas utan mänsklig beröring, är det bäst att komma hit. Pukkipalo och dess närområden utgör en del av Kurjenrahka nationalpark och förblir även i framtiden ett område med urgamla granar där ingen yxa gått fram.

Rehtsuorutten

Nykomlingen bland lederna i Kuhankuono lednätverk är Rehtsuorutten. Ledens startpunkt ligger i Silvola, vid Föli-bussens vändplats. Och här ligger Rehtsuoruttens centrala idé: den är tillgänglig med buss, till exempel från Åbo centrum. Från bussens vändplats fortsätter leden knappt två kilometer längs Nousiaistentie, tills den viker av mot vänster, mot Rehtsuo. Rehtsuo är ett särdeles vackert, privat myrskyddsområde, över vilket går en stig som delvis är täckt med spångar. Vid sidan av myren finns ledens rastplats, Perävuori skärmskydd. I anslutning till skärmskyddet finns ett vedlider och en toalett. Från skärmskyddet fortsätter leden längs åkrarna till Jyrkkävuori skogsväg, därifrån den sedan viker av på en stig mot Vahdontie. I änden av stigen finns en busshållplats från vilken man kommer tillbaka till staden. Man kan givetvis göra samma sak åt andra hållet, i närheten finns en hållplats där man kan hoppa av då man kommer från Åbohållet, och sedan vandra till Silvola.

Savojärvi rundslinga

Savojärvi rundslingan är det absolut populäraste ledavsnittet i hela nätverket av vandringsleder. Den ligger nästan helt och hållet inom Kurjenrahka nationalpark och går, i enlighet med sitt namn, runt sjön Savojärvi – ibland alldeles längs med strandlinjen, ibland längre bort. Längs den här sex kilometer långa leden finns ett enormt spektrum av myrtyper, och myravsnitten är helt och hållet försedda med spångar. Längs leden finns också grusåsar formade av istiden, öar bebodda av stora, dystra granar mitt på myren.

Palaute

Jos haluat vastauksen palautteesi, jätäthän yhteystietosi

Feedback

Om du vill ha ett svar till din feedback, vänligen lämna in dina kontaktuppgifter.