Vandringsled

[caf_filter id=’2861′]

Längd

Längd

Svårighet

Svårighet

Varaktighet

Varaktighet

Landskap

Landskap

Två sjöars rundtur

Två sjöars rundtur går förbi både Pyhäjärvi och Elijärvi, och härav kommer ledens namn. Stigen slingrar sig i ekonomiskog och längs skogsvägar, men också Pitkäkallio, ett litet område som ingår i ett skyddsprogram för gamla skogar, ryms med längs leden. Längs leden finns också jättegrytorna vid Kattilakallio. Sommartid kan vandraren ta sig ett dopp vid Valasranta badplats.

Läs mer

Vaskijärvi rundslinga

Vaskijärvi rundslingan har fått sitt namn inte bara efter sjön Vaskijärvi, runt vilken rutten går, utan också efter naturparken med samma namn. Stigen slingrar sig mellan de öppna myrvidderna och öarna av mineraljord, bevuxna med gamla granar, i parken. Längs rutten finns också karga, flacka, lavbevuxna bergstalldungar och fina myrsjöar. I naturparken är landskapen unikt vackra, på vissa ställen känns det som om man inte längre var i södra Finland. På grund av de stränga skyddsbestämmelserna i naturparken är det absolut förbjudet att avvika från stigen. På avsnitten utanför parken går leden längs torra klippor och momark, i stor utsträckning längs skogsvägar. Längs leden, utanför naturparken, finns två rastplatser, Valastenmaa, där det finns en eldplats, bänkar och bord med regnskydd, en toalett och ett vedskydd. Den andra rastplatsen är Vesiraumanmäki, där det finns ett skärmskydd som även lämpar sig för övernattning. Förutom den grundläggande rutten är det möjligt att gå en 2,5 kilometer lång tilläggsrunda kring Kajavajärvi, vars specialitet i fråga om landskap utgörs av flacka bergsområden täckta av grå lav. Den naturligaste startpunkten för den 19 kilometer långa leden är Elijärvenkulma parkeringsområde. Det finns endast små höjdskillnader på leden och man behöver inte särdeles god kondition eller vandringserfarenhet för att gå den. På grund av ledens längd är det bra att avsätta minst fem timmar för att gå runt leden, med långa pauser även mer. Det är säkrast att starta tidigt på morgonen, så man säkert hinner tillbaka till kvällen. Som utrustning räcker det åtminstone med joggingskor, men under regniga tider är det bra med skor som håller vatten. Leden underhålls inte vintertid, och parkeringsområdet vid startpunkten plogas inte rent från snö.

Läs mer

Haukkavuorirutten

Haukkavuorirutten är en tur- och returrutt som har fått sitt namn efter Haukkavuori skidcentrum, som utgör startpunkt för rutten på Riihikoskisidan. Man kan också börja vandringen på den östra sidan, från Kurjenpesä parkeringsplats eller från parkeringsplatsen vid Kurjenportti som ligger vid Säkyläntie. Då man ger sig ut på leden måste man korsa den livligt trafikerade Säkyläntie.

Läs mer

Kangenmiekka led

Här, på rundslingan som huvudsakligen ligger i Rusko kommun, kännetecknas terrängen av torra tallåsar och karga klippor. På de torra momarkerna är det lätt att vandra och landskapen är öppna. Värdet av tjocka grusgrunder har uppmärksammats också bland byggare, och särskilt längs ledens västra kant finns stora grustag, där vandraren kan ta sig ett dopp under varma sommardagar.

Läs mer

Karevarundan

Karevarundan startar från Masku Riviera, invid Ruskontie. Leden är närmare 12 kilometer lång och terrängen består huvudsakligen tallhed och öppna klippor. I leden ingår dessutom också myren Karevansuo, som man korsar längs spångar. Trots att det finns mycket bosättning på ledområdet ger det överraskande nog ändå ett intryck av att vara skogbevuxet och i naturligt tillstånd. Visserligen måste man på grund av den täta bosättningen också vandra längs vägar.

Läs mer

Kullaastigen

Kullaastigen är den mest urbana delrutten i lednätverket – dess ena startpunkt ligger ju vid Kerttula idrottscentrum i Reso stad. Trots det ingår avsnitt som är i naturligt tillstånd, särskilt inom Kullavuori naturskyddsområde. Utsikten över ån och de vackra odlingslandskapen bidrar till mångsidigheten i landskapen längs Kullaastigen. Ledens andra startpunkt ligger vid Rusko skidcentrum, därifrån det är cirka 700 meter till den egentliga rundslingan.

Läs mer

Djävulskyrkorutten

Längs den här leden har djävulen en gång i tiden godtagit ett ståtligt, klippigt berg som sin kyrka. Det beskriver väl den här ledens karaktär. Branta klippor följer på varandra och kräver kondition, erfarenhet och hållbara skor av vandraren. Djävulskyrkorutten kan inte rekommenderas som första vandringsmål för den som är osäker på foten. Vid ledens första rastplats vid Luolakallio finns, som namnet ger vid handen, en ståtlig, grottliknande ficka under ett bergöverhäng, där man även kan övernatta om man inte har något emot trånga platser. Vid Luolakallio finns också ett grilltak och en toalett. Ledens andra rastplats är skärmskyddet vid Soikeroinen, där det också finns en grill, en toalett och ett vedlider. För den som anländer med egen bil är den naturliga startpunkten parkeringsplatsen vid Soikeroinen. Leden är markerad med orange band, och den underhålls inte på vintern. Genast vid starten från Soikeroinen har vandraren möjlighet att gå en separat, cirka 400 meter lång led för klättrare. Den här lilla leden går upp på ett högt berg och kräver goda benmuskler. Djävulskyrkorutten gås fram och tillbaka, och dess längd i en riktning är cirka 8 km. På grund av ledens höjdskillnader bör man räkna med att det tar åtminstone fyra timmar att gå fram och tillbaka, eller tre timmar, om man bara går till rastplatsen vid Luolakallio och vänder tillbaka därifrån.

Läs mer

Pukkipalo rundslinga

Pukkipalo rundslinga är ett av de populäraste avsnitten i hela lednätverket i Kuhankuono. Orsaken är klar – ett av sydvästra Finlands finaste urskogsområden, Pukkipalo urskogsområde, är beläget längs den här leden. Om du vill se skogen så som den utvecklas utan mänsklig beröring, är det bäst att komma hit. Pukkipalo och dess närområden utgör en del av Kurjenrahka nationalpark och förblir även i framtiden ett område med urgamla granar där ingen yxa gått fram.

Läs mer

Rehtsuorutten

Nykomlingen bland lederna i Kuhankuono lednätverk är Rehtsuorutten. Ledens startpunkt ligger i Silvola, vid Föli-bussens vändplats. Och här ligger Rehtsuoruttens centrala idé: den är tillgänglig med buss, till exempel från Åbo centrum. Från bussens vändplats fortsätter leden knappt två kilometer längs Nousiaistentie, tills den viker av mot vänster, mot Rehtsuo. Rehtsuo är ett särdeles vackert, privat myrskyddsområde, över vilket går en stig som delvis är täckt med spångar. Vid sidan av myren finns ledens rastplats, Perävuori skärmskydd. I anslutning till skärmskyddet finns ett vedlider och en toalett. Från skärmskyddet fortsätter leden längs åkrarna till Jyrkkävuori skogsväg, därifrån den sedan viker av på en stig mot Vahdontie. I änden av stigen finns en busshållplats från vilken man kommer tillbaka till staden. Man kan givetvis göra samma sak åt andra hållet, i närheten finns en hållplats där man kan hoppa av då man kommer från Åbohållet, och sedan vandra till Silvola.

Läs mer

Savojärvi rundslinga

Savojärvi rundslingan är det absolut populäraste ledavsnittet i hela nätverket av vandringsleder. Den ligger nästan helt och hållet inom Kurjenrahka nationalpark och går, i enlighet med sitt namn, runt sjön Savojärvi – ibland alldeles längs med strandlinjen, ibland längre bort. Längs den här sex kilometer långa leden finns ett enormt spektrum av myrtyper, och myravsnitten är helt och hållet försedda med spångar. Längs leden finns också grusåsar formade av istiden, öar bebodda av stora, dystra granar mitt på myren.

Läs mer

Vajosuo vandring

Den närmare 30 kilometer långa Vajosuo vandring är en tvådagarsresa även för många rutinerade vandrare. Det lönar sig alltså att planera rutten så att man mot kvällen når ett skärmskydd som lämpar sig för övernattning. I praktiken är Rantapiha eller Kurjenpesä i norr och Vajosuo parkeringsplats i söder de bästa startpunkterna.

Läs mer

Ledanvisningar

Ringrutt. Du återvänder till startpunkten.

Utmärkt med oranscht band och tre blåa punkter

Anslutningsväg, du förflyttar dig till följande ringrutt eller rastplats.

Utmärkt med orascht band och tre vita punkter

Palaute

Jos haluat vastauksen palautteesi, jätäthän yhteystietosi

Feedback

Om du vill ha ett svar till din feedback, vänligen lämna in dina kontaktuppgifter.