Skog

Två sjöars rundtur

Två sjöars rundtur går förbi både Pyhäjärvi och Elijärvi, och härav kommer ledens namn. Stigen slingrar sig i ekonomiskog och längs skogsvägar, men också Pitkäkallio, ett litet område som ingår i ett skyddsprogram för gamla skogar, ryms med längs leden. Längs leden finns också jättegrytorna vid Kattilakallio. Sommartid kan vandraren ta sig ett dopp vid Valasranta badplats.

Vaskijärvi rundslinga

Vaskijärvi rundslingan har fått sitt namn inte bara efter sjön Vaskijärvi, runt vilken rutten går, utan också efter naturparken med samma namn. Stigen slingrar sig mellan de öppna myrvidderna och öarna av mineraljord, bevuxna med gamla granar, i parken. Längs rutten finns också karga, flacka, lavbevuxna bergstalldungar och fina myrsjöar. I naturparken är landskapen unikt vackra, på vissa ställen känns det som om man inte längre var i södra Finland. På grund av de stränga skyddsbestämmelserna i naturparken är det absolut förbjudet att avvika från stigen. På avsnitten utanför parken går leden längs torra klippor och momark, i stor utsträckning längs skogsvägar. Längs leden, utanför naturparken, finns två rastplatser, Valastenmaa, där det finns en eldplats, bänkar och bord med regnskydd, en toalett och ett vedskydd. Den andra rastplatsen är Vesiraumanmäki, där det finns ett skärmskydd som även lämpar sig för övernattning. Förutom den grundläggande rutten är det möjligt att gå en 2,5 kilometer lång tilläggsrunda kring Kajavajärvi, vars specialitet i fråga om landskap utgörs av flacka bergsområden täckta av grå lav. Den naturligaste startpunkten för den 19 kilometer långa leden är Elijärvenkulma parkeringsområde. Det finns endast små höjdskillnader på leden och man behöver inte särdeles god kondition eller vandringserfarenhet för att gå den. På grund av ledens längd är det bra att avsätta minst fem timmar för att gå runt leden, med långa pauser även mer. Det är säkrast att starta tidigt på morgonen, så man säkert hinner tillbaka till kvällen. Som utrustning räcker det åtminstone med joggingskor, men under regniga tider är det bra med skor som håller vatten. Leden underhålls inte vintertid, och parkeringsområdet vid startpunkten plogas inte rent från snö.

Pukkipalo rundslinga

Pukkipalo rundslinga är ett av de populäraste avsnitten i hela lednätverket i Kuhankuono. Orsaken är klar – ett av sydvästra Finlands finaste urskogsområden, Pukkipalo urskogsområde, är beläget längs den här leden. Om du vill se skogen så som den utvecklas utan mänsklig beröring, är det bäst att komma hit. Pukkipalo och dess närområden utgör en del av Kurjenrahka nationalpark och förblir även i framtiden ett område med urgamla granar där ingen yxa gått fram.

Savojärvi rundslinga

Savojärvi rundslingan är det absolut populäraste ledavsnittet i hela nätverket av vandringsleder. Den ligger nästan helt och hållet inom Kurjenrahka nationalpark och går, i enlighet med sitt namn, runt sjön Savojärvi – ibland alldeles längs med strandlinjen, ibland längre bort. Längs den här sex kilometer långa leden finns ett enormt spektrum av myrtyper, och myravsnitten är helt och hållet försedda med spångar. Längs leden finns också grusåsar formade av istiden, öar bebodda av stora, dystra granar mitt på myren.

Vajosuo vandring

Den närmare 30 kilometer långa Vajosuo vandring är en tvådagarsresa även för många rutinerade vandrare. Det lönar sig alltså att planera rutten så att man mot kvällen når ett skärmskydd som lämpar sig för övernattning. I praktiken är Rantapiha eller Kurjenpesä i norr och Vajosuo parkeringsplats i söder de bästa startpunkterna.

Palaute

Jos haluat vastauksen palautteesi, jätäthän yhteystietosi

Feedback

Om du vill ha ett svar till din feedback, vänligen lämna in dina kontaktuppgifter.