3-6 timmar

Karevarundan

Karevarundan startar från Masku Riviera, invid Ruskontie. Leden är närmare 12 kilometer lång och terrängen består huvudsakligen tallhed och öppna klippor. I leden ingår dessutom också myren Karevansuo, som man korsar längs spångar. Trots att det finns mycket bosättning på ledområdet ger det överraskande nog ändå ett intryck av att vara skogbevuxet och i naturligt tillstånd. Visserligen måste man på grund av den täta bosättningen också vandra längs vägar.

Kullaastigen

Kullaastigen är den mest urbana delrutten i lednätverket – dess ena startpunkt ligger ju vid Kerttula idrottscentrum i Reso stad. Trots det ingår avsnitt som är i naturligt tillstånd, särskilt inom Kullavuori naturskyddsområde. Utsikten över ån och de vackra odlingslandskapen bidrar till mångsidigheten i landskapen längs Kullaastigen. Ledens andra startpunkt ligger vid Rusko skidcentrum, därifrån det är cirka 700 meter till den egentliga rundslingan.

Pukkipalo rundslinga

Pukkipalo rundslinga är ett av de populäraste avsnitten i hela lednätverket i Kuhankuono. Orsaken är klar – ett av sydvästra Finlands finaste urskogsområden, Pukkipalo urskogsområde, är beläget längs den här leden. Om du vill se skogen så som den utvecklas utan mänsklig beröring, är det bäst att komma hit. Pukkipalo och dess närområden utgör en del av Kurjenrahka nationalpark och förblir även i framtiden ett område med urgamla granar där ingen yxa gått fram.

Rehtsuorutten

Nykomlingen bland lederna i Kuhankuono lednätverk är Rehtsuorutten. Ledens startpunkt ligger i Silvola, vid Föli-bussens vändplats. Och här ligger Rehtsuoruttens centrala idé: den är tillgänglig med buss, till exempel från Åbo centrum. Från bussens vändplats fortsätter leden knappt två kilometer längs Nousiaistentie, tills den viker av mot vänster, mot Rehtsuo. Rehtsuo är ett särdeles vackert, privat myrskyddsområde, över vilket går en stig som delvis är täckt med spångar. Vid sidan av myren finns ledens rastplats, Perävuori skärmskydd. I anslutning till skärmskyddet finns ett vedlider och en toalett. Från skärmskyddet fortsätter leden längs åkrarna till Jyrkkävuori skogsväg, därifrån den sedan viker av på en stig mot Vahdontie. I änden av stigen finns en busshållplats från vilken man kommer tillbaka till staden. Man kan givetvis göra samma sak åt andra hållet, i närheten finns en hållplats där man kan hoppa av då man kommer från Åbohållet, och sedan vandra till Silvola.

Palaute

Jos haluat vastauksen palautteesi, jätäthän yhteystietosi

Feedback

Om du vill ha ett svar till din feedback, vänligen lämna in dina kontaktuppgifter.